×

Podmienky použitia webu

Všetky zobrazenia nehnuteľných vecí v projekte Pradiareň 1900, ich súčastí či príslušenstva má iba ilustratívny charakter. Toto zobrazenie projektu či akejkoľvek jeho časti alebo spoločne s prípadne poskytnutými informáciami týkajúcimi sa bytových a nebytových priestorov v projekte nie je ponukou na uzavretie akéhokoľvek právneho konania ani prísľubom či záväzkom také právne konanie uzavrieť. Vizuálna podoba celého objektu aj akejkoľvek jeho časti a použité materiály či výrobky sa môžu od zobrazenia projektu na týchto internetových stránkach líšiť. Podoba projektu môže byť postupne upresňovaná či menená v rámci zmluvnej dokumentácie uzatváranej so záujemcami.

Pri prípadnom spore so spotrebiteľmi je subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia, príp. iný subjekt poverený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

×
Portál pre nájomcov - prihlásenie

Ak ste nedostali potrebné údaje pre vstup do Portálu pre nájomcov, obráťte sa prosím na správu budovy